Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

MESA kurs for ansatte innen helse- og omsorg
                           

Click here to edit subtitle

Hvorfor velge MESA kurs?


Det sier noen av våre kursdeltagere og leder:


"Vi har hatt en markant nedgang i hendelser som har medført at ansatte har utløst alarm"


"Vi var veldig fornøyde med kurset vi fikk. Kurset gav oss en bredere forståelse av ulike begreper som aggresjon og sinne - og bruken av disse begrepene. Vi fikk også gode, praktiske og nyttige tips ifht beskyttelsesteknikker og frigjøringsteknikker. I vårt daglige arbeid er vi i mange konfliktsituasjoner og blir ofte holdt, og vi føler oss truet.  Kurset gav oss en større trygghet i møte med en krevende pasientgruppe”.


Vårt mål er å bygge en "trygg plattform" sammen med de ansatte, og ledelsen. Vi mener at nøkkelen er å gi en skreddersydd lokal opplæring av høy kvalitet til hver enkelt arbeidsplass.
 Spesialkompetanse - basert på nåtidens kunnskap 


Våre kursholdere har spesialkompetanse både faglig, og fra mange års praktisk/ klinisk erfaring. 


Gjennom å ha solid yrkeserfaring, vil de også ha den praktiske forståelsen for hvordan vi og pasienter/brukere reagerer i reelle situasjoner.  


For mer informasjon om kursholdere se: https://www.securework.no/om-oss.html


Metode

Vårt mål er å bygge en "trygg plattform" sammen med de ansatte, og ledelsen. Vi mener at nøkkelen er å gi en skreddersydd lokal opplæring av høy kvalitet til hver enkelt arbeidsplass. Hvordan kan vi få til dette?

Det naturlig å dele inn i tre faser:


1. Behovskartlegging

Det første er en god faglig behovskartlegging. Vi kan noen ganger ta dette over telefonen ved kortere kurs, men ønsker gjerne å komme ut til arbeidsplassen. Målet er at vi sammen kan kartlegge konkrete lokale behov for kompetanse, og opplæring. Fordelen med å besøke arbeidsplassen er også at vi får treffe ansatte, og ledere. Samtidig vil vi kunne observere byggingsmasse, og danne oss et godt bilde av de lokale utfordringene, få innsikt om gruppen av brukere/ pasientgruppe med mer. 


2. Opplæring

Selve opplæringen vil kunne variere fra korte introkurs/dagskurs til mer omfattende opplæring. Mange kunder ønsker å gjennomføre vårt 2 dagers MESA grunnkurs, da dette gir et godt grunnlag. For arbeidsplasser som ønsker opplæring av lokale trenere, ser vi også at effekten av opplæringen gir best resultat over tid. Trenere vil da inneha kompetanse til å gjennomføre repetisjonstrening, og vedlikeholde kompetansen på sin arbeidsplass.


3. Evaluering og videreutvikling

Det er viktig å ha som et utgangspunkt at mestring av aggresjon er et dynamisk fagområde. Det vil si at kunnskap, nyere forskning, og reell praktisk kompetanse vil utvikles over tid. Gjennom våre evalueringer, vil vi først se på om vi sammen med kunden nådde de målene vi satte for opplæringen. Her ønsker vi alltid å gjøre det vi kan for at ledelsen, og de ansatte er godt fornøyd. Da har vi kanskje igjen klart å bygge en "trygg plattform" på en arbeidsplass, for mestring av aggresjon i reelle situasjoner. 


Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.