Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

MESA kurs for ansatte innen helse- og omsorg
                           

Click here to edit subtitle

 

Kurs: MESA trener
Omfang: 3 dager (+1-2 dager forkurs). 
Sted: Lokalt, eller felles kurs med påmelding
           på et sentralt kurssted.
Antall: Inntil 12 deltagere
Målgruppe: Ansatte som har gjennomført MESA grunnkurs, og er spesielt motivert og egnet til å være MESA trener på sin lokale arbeidsplass
Krav:
MESA grunnkurs

MESA trener

Dette kurset er tilpasset for arbeidsplasser som ønsker å utvikle en mer stabil kompetanse, gjennom utdanning av egne lokal trenere. 

Kurset utviklet for å gi lokale trener en trygg "plattform" som trener ved sin lokale arbeidsplass.  Det faglige innholdet i kurset, metoder og kjennskap til lovverk, vil gi gode forutsetninger til dette. 

Vårt mål er å ligge langt fremme innen nyere klinisk erfaring, relevant forskning,  skadeforebygging, og idrettsfaglig utvikling. Målet er hele tiden å forebygge, og redusere antall hendelser med overgang til  fysisk aggresjon. MESA trenere vil kunne vedlikeholde lokal kompetanse gjennom jevnlig repetisjonstrening. MESA trenere får innføring i moderne pedagogiske metoder for veiledning av fysisk trening. 

Kurset kan holdes lokalt, eller ved et sentralt kurssted av høy kvalitet, og med god tilretteleggelse for denne typen kurs.  

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om dette kurset.