Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

MESA kurs for ansatte innen helse- og omsorg
                           

Click here to edit subtitle


Kurs:
MESA grunnkurs
Omfang: 2 dager
Sted: Lokalt
Antall: Inntil 18 deltagere
Målgruppe: Ansatte innen helse- og omsorg, som arbeider direkte med bruker eller pasienter  Kvalitet og seriøsitet først!

     Opplæring siden 2004

            Secure Work

               
MESA grunnkurs
 

MESA grunnkurs gir en god innføring temaene knyttet til mestring av aggresjon for ansatte innen helse- og omsorg. Kurset vil gi mye tid til refleksjon, gruppearbeid, og praktisk trening. Vi  går også dypere inn på hvordan vi kan hjelpe brukere/pasienter terapeutisk i møte med aggresjon. Dette kurset passer best for enheter, som har fra middels til store utfordringer med aggresjon.
 
Kursinnhold:
Teorier om aggresjon
Aktuelt lovverk og etikk 
Forebygging av aggresjon 
Konfliktdempende tiltak
Personlig sikkerhet
Psykologiske og fysiske faktor ved trening
Mål for skadeavverging  
Trening på teknikker for intervensjon ved fysisk aggresjon. 

Utbytte:
Kurset gir deltagerne en godt grunnlag for å øke kompetansen innen temaet mestring av aggresjon.  
Økt kunnskap om teorier om  aggresjon
Økt kunnskap om aktuelt lovverk og etiske perspektiver
Økt trygghet og forutsetninger for  mestring av aggresjon i sitt arbeide
Kunnskap om konfliktdempende og forebyggende tiltak
Kunnskap om psykologiske, og fysiologiske faktorer ved trening
Skape et grunnlag for trening, og mestring av fysisk aggresjon   
Kurshefte med tekst og bilder
Kursbevis for gjennomført MESA grunnkurs