Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

MESA kurs for ansatte innen helse- og omsorg
                           

Click here to edit subtitle

Kurs: MESA dagskurs
Omfang: 6 timer. 
Sted: Lokalt 
Antall: Inntil 20 deltagere
Målgruppe: Ansatte innen helse- og omsorg, som arbeider direkte med bruker eller pasienter


Kvalitet og seriøsitet først!

    Opplæring siden 2004

           Secure Work


MESA dagskurs 


Kurset er normalt et dagskurs på 6 timer, men kan tilpasses til et MESA 3 timers kurs.


MESA dagskurs er et introkurs innen temaene mestring av aggresjon for ansatte innen helse- og omsorg. Kurset gir en innføring i teori knyttet til aggresjon, og utfordrende atferd i møte med brukere og pasienter. Det er det mest "dynamiske" kurset vi kan tilby, og hvor vi ofte tilpasser innholdet konkret til målgruppen. Kurset passer best for enheter som har mindre, eller moderate utfordringer i forhold til fysisk aggresjon.


Kursinnhold:

Teorier om aggresjon
Aktuelt lovverk og etikk 
Forebygging av aggresjon 
Konfliktdempende tiltak
Personlig sikkerhet ved alenearbeid
Trening på teknikker for intervensjon av fysisk aggresjon 


Utbytte:

* Fokus på forebygging og aggresjonsdempende kommunikasjon og tiltak

* Økt kompetanse om teorier om aggresjon og vold

* Oppdatert innføring om lovverk, og faglig kunnskap 

* Økt trygghet og mestring av aggresjon 

* Innføring og trening i MESA teknikker