Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

MESA kurs for ansatte innen helse- og omsorg
                           

Click here to edit subtitle

Kurs tilpasset deres behov 
"Vi opplevde at kursholder var interessert i å kjenne til vår organisasjon, og satte seg godt inn i våre rutiner før kurset. Det var derfor tilpasset vårt behov og ikke bare et standard kurs. I tillegg var det bra med god tid til å trene på avvergende øvelser".

          Innovativ metodikk - basert på nyere kunnskap                           
                       MESA "mestring av aggresjon"
          
        
         Hva kan vi bistå med

          * Kursholdere med lang praktisk erfaring med
             utfordrende atferd 
          * Tilføre ny oppdatert kompetanse, og kunnskap for fremtiden
          * Fremme dynamisk mestring av aggresjon for alle parter  
          * Metoder med enkle prinsipper, og et godt faglig fundament 
 

                                   Vi vil gjerne hjelpe dere på veien videre!